Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Hilary Łuszpiński
Born: at: Married: at: Died: 16.01.1934 at: Bukaczowce Father:Grzegorz Łuszpiński Mother:Józefa Łuszpińska Other Spouses:
Wife: Wanda Łuszpińska
Born: at: Died: .??.1938 at: Bukaczowce Father:imię Kamiński Mother:imię Kamińska Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 23 March 2002