Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Bohdan Łuszpiński
Born: 18.12.1928 at: Chodkowo-Załogi, woj. warszawskie Married: 05.02.1999 at: USC Warszawa Praga-Południe Died: at: Father:Franciszek Łuszpiński Mother:Irena Łuszpińska Other Spouses: Jadwiga Łuszpińska
Wife: Barbara Łuszpińska
Born: at: Died: at: Father:imię Kostrzewski Mother:imię Kostrzewska Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 16 March 2002