Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Iwan Łuszpiński
Born: .??.1819 at: parafia Litowiski, powiat Złoczów Married: at: Died: 30.10.1899 at: wieś Krywcze, powiat Borszczewice Father:Teodor Łuszpiński Mother:imię Łuszpińska Other Spouses:
Wife: Maria Magdalena Łuszpińska
Born: at: Died: at: Father:imię Kilibowski Mother:imię Kilibowska Other Spouses:
CHILDREN
Name: Leontij Łuszpiński Born: 29.06.1844 at: Horodencja Married: at: Died: .??.1911 at: Trybuchowce, powiat Buczacz Spouses: Leontina Łuszpińska
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 19 December 2001