Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Iwan Łuszpiński
Born: 18.05.1872 at: Tylihołowce, powiat Mostiska Married: at: Died: at: Father:Leontij Łuszpiński Mother:Leontina Łuszpińska Other Spouses:
Wife: Olga Łuszpińska
Born: at: Died: at: Father:imię Sonewicki Mother:imię Sonewicka Other Spouses:
CHILDREN
Name: Leontij Łuszpiński Born: at: Married: at: Died: at: Siczowe Strzelce Spouses:
Name: Mikołaj Łuszpiński Born: at: Married: at: Died: at: Siczowe Strzelce Spouses:
Name: Maria Jurkowska Born: at: Married: at: Died: at: Spouses: Albin Jurkowski
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 19 December 2001