Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Hilary Łuszpiński
Born: .??.1884 at: Married: at: Died: .??.1965 at: Father:Leontij Łuszpiński Mother:Leontina Łuszpińska Other Spouses:
Wife: Malwina Łuszpińska
Born: at: Died: .??.1927 at: Father:imię Onicki Mother:imię Onicka Other Spouses:
CHILDREN
Name: John Taras Lushpynsky Born: 01.11.1910 at: Pyszkowce, powiat Buczacz Married: at: Died: 09.08.2001 at: Chicago Spouses: Daria Lushpynsky
Name: Platon Łuszpiński Born: .??.1912 at: Married: at: Died: .??.1997 at: Przemyślany Spouses: Maria Łuszpińska
Name: Lida Syneńki Born: .??.1922 at: Married: at: Died: at: Spouses: Włodzimierz Syneńki
HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 19 December 2001