Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000
Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net


Husband: Platon Łuszpiński
Born: .??.1912 at: Married: at: Died: .??.1997 at: Przemyślany Father:Hilary Łuszpiński Mother:Malwina Łuszpińska Other Spouses:
Wife: Maria Łuszpińska
Born: at: Died: at: Father:imię Bociurkiw Mother:imię Bociurkiw Other Spouses:

HOME | EMAIL | SURNAMES |


Wiesz więcej? Prześlij proszę każdą uzupełniającą informację na adres Tomasz@Luszpinski.net
Do you know more? Please, send every additional information to Tomasz@Luszpinski.net

Page built by Gedpage Version 2.20 UNREGISTERED ©2000 on 19 December 2001